Архіви місяця: Січень 2015

Відбувся І (загальноміський) етап конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН

Шлях до науки – крок у майбутнє

Проведено І (загальноміський) етап конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робітучнів-членів Малої академії наук

учнівської молоді Івано-Франківської міської ради 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

З метою виявлення і підтримки творчих, талановитих, здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх до науково-дослідницької діяльності в різних галузях науки  27 та 29 січня 2015 року в актовій залі Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді був проведений І (загальноміський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради.

На конкурс були представлені роботи  учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, котрі займаються у секціях української літератури, літературної творчості, української мови, правознавства, теології, релігієзнавства та історії релігії, педагогіки, журналістики, історії України, історичного краєзнавства, всесвітньої історії, географії та ландшафтознавства, гідрології, архітектури та дизайну, математики, теоретичної фізики, експериментальної фізики, мікроекономіки та макроекономіки,  зоології та ботаніки, медицини, психології, хімії, охорони довкілля та раціонального природокористування, ветеринарії та зоотехнії.

        Загалом журі, до складу якого входили Наталія Кульчицька, доцент кафедри статистики і вищої математики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук, голова журі; Світлана Уварова, вчитель-методист з історії та правознавства, вчитель вищої категорії, заступник начальник управління освіти і науки; Володимир Чорноус, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»; Віктор Шпарик, викладач кафедри біології та екології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат біологічних наук; Марія Клепар, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, заслужений працівник  культури України;Іван Мних, директор МЦНТТУМ; Юрій Ціжма, заступник голови виконавчого комітету міської Ради                               батьківського самоврядування, кандидат економічних наук; Тетяна Чорненька,    випускниця МАНУМ, оцінило 37 робіт.

Журі конкурсу-захисту дало високу  оцінку рівню знань і належній підготовці учнів-членів Івано-Франківської Малої академії наук учнівської молоді, відзначило фахову майстерність їхніх керівників та ефективність їх роботи із заохочення учнів до науково-дослідницьких робіт.

Більшість учасників конкурсу представили свої роботи на належному науковому рівні, продемонстрували мультимедійні презентації науково-дослідницьких робіт, виявили неабияку ерудицію та знання наукового матеріалу.

34 конкурсанти, за рішенням журі, є переможцями та братимуть участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту.

 

 

Директор МАНУМ                                                                                  Ірина Загрійчук

І (загальноміський) етап конкурсу-захисту наукових робіт_29.01.2015р.

1 2_2

3 4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вимоги до тез наукової роботи

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВОЇ РОБОТИ

 Тези подаються  у друкованому вигляді (друга сторінка роботи) та в електронному вигляді (текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Тіmеs New Roman розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5; всі береги (поля) – 20 мм;

 

У ЗАГОЛОВКУ ТЕЗ наводяться такі дані:

назва роботи;

прізвище, ім’я, по батькові автора;

найменування територіального відділення МАН;

найменування базового позашкільного навчального закладу;

назва школи, ліцею, коледжу;

клас, курс;

найменування населеного пункту;

прізвище, ім’я, по батькові, посада, вчений ступінь, вчене звання наукового керівника.

 

 У тезах подається стисла характеристика змісту роботи з визначенням мети, актуальності та завдань наукового дослідження.

Також у тезах зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

 

 

ВЗІРЕЦЬ ТЕЗ!!!

 

ТЕЗИ

наукової роботи «Громадсько-політична діяльність Дмитра Дорошенка під час Першої світової війни (1914–1917 рр.)» Кащій Світлани Василівни

Івано-Франківське обласне відділення МАН України;

Івано-Франківська Мала академія наук учнівської молоді

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області;

Івано-Франківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 7, 11-А клас; м. Івано-Франківськ;

науковий керівник: Максимець Богдан Володимирович, кандидат політичних наук, керівник секції історії України МАНУМ, викладач історії вищої категорії Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Знаковою особистістю в історії українською народу є постать Дмитра Івановича Дорошенка. Оскільки 2014 року відзначатимемо соту річницю початку Першої світової війни, вважаємо за необхідне висвітлити його діяльність саме під час Великої війни у 1914–1917 рр.

Метою роботи є дослідження громадсько-благодійної та політичної діяльності Д. Дорошенка в 1914–1917 рр. Для її досягнення поставлені наступні завдання: проаналізувати джерельну базу, яка стосується громадсько-політичної діяльності Д. Дорошенка; з’ясувати основні напрями громадсько-благодійної діяльності даної особи; висвітлити перетворення цієї постаті на посаді обласного комісара Галичини і Буковини; порівняти діяльність Д. Дорошенка як обласного комісара Галичини й Буковини з діяльністю його попередників.

За результатами дослідження подано власне оригінальне визначення поняття «допомогові громадські організації». Встановлено, що доброчинна діяльність Д. Дорошенка в роки Першої світової війни здійснювалася через участь в роботі Товариства допомоги населенню Півдня Росії, що постраждало від воєнних дій, та Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського союзу міст допомоги хворим і пораненим воїнам. Виявлено, що, перебуваючи на посаді обласного комісара Галичини і Буковини, Д. Дорошенко проводив перетворення, спрямовані на покращення життя українців, на відміну від своїх попередників Г. Бобринського та Ф. Трепова.

 

І(загальноміський) етап конкурсу-захисту наукових робіт_27.01.2015р.

6_1 7_1

8_1 11_1

13_1 17_1

18_1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Документація II етапу конкурсу-захисту_2015р.

МАТЕРІАЛИ

НА ІІ (ОБЛАСНИЙ) ЕТАП

КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ  МАН

у 2015 році

(Подаємо до адміністрації Івано-Франківської МАНУМ  

із 02 лютого 2015р.;

останній  день подачі документів на обласний тур –

04 лютого 2015р. до 17.00.год!!!)

Для участі у ІІ етапі конкурсу кожен учасник особисто подає:

-     науково-дослідницьку роботу в твердій обкладинці, склеєну або прошиту в друкованому та електронному вигляді, оформлену відповідно до Основних вимог до написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт;

 

-     тези у друкованому вигляді (друга сторінка роботи) та в електронному вигляді (текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Тіmеs New Roman розміром 14 з міжрядковим інтервалом 1,5; всі береги (поля) – 20 мм;

 

-     заявку на участь у II етапі конкурсу за вказаною формою(заявка затверджується начальником управління освіти освіти, директором навчального чи позашкільного навчального закладів) – заповнюється в офісі МАНУМ;

-     паспорт експонату (за його наявності);

-     анкету учасника II етапу конкурсу-захисту – заповнюється в офісі МАНУМ;

-     чотири глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5;

(мати  4 (чотири) запасні фото!!!);

 

-        рецензія та відгук (мають бути підписані науковцями та завірені мокрими печатками.  Відгуки наукових керівників та рецензія науковців   із мокрими печатками мають бути вшиті у наукову роботу в самому кінці !!!).

Учні повинні мати запасні примірники відгуків та рецензій із мокрими печатками (ОРИГІНАЛИ).

-        медична довідка про те, що дитина здорова і не перебувала у контакті з інфекційними хворими (довідку взяти у дільничного лікаря не раніше, як за 3 дні до конкурсу);

-         учнівський квиток;

 

-        буклет із коментарями до роботи (тема, мета, завдання, коротка анотація)5-6 примірників для членів журі;

-        мультимедійну презентацію наукової роботи;

-        ЧІТКО згідно із переліком вписувати назви наукових відділень, назви секцій; керівника СЕКЦІЇ.

За всією інформацією звертатися на сайт   http://akademium.if.ua 

(категорія «Конкурс-захист учнівських робіт: основні вимоги до робіт, графік проведення»).

Обласний етап захисту  відбудеться  21-22 лютого 2015 р.

СЛІДКУЙТЕ ЗА НОВИНАМИ НА САЙТІ МАНУМ!!!

Перелік наукових відділень і секцій МАН

ПРИМІТКА: НА ТИТУЛЬНОМУ АРКУШІ ТА В ЗАЯВЦІ   ЧІТКО згідно з переліком вписувати назви наукових відділень, назви секцій; керівника СЕКЦІЇ

Перелік

наукових відділень і секцій Малої академії наук України,

в яких проходитиме конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України

Назва відділення

Секція

Базова дисципліна*

І. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Світова література

Українська мова та література, світова література (за вибором)

3. Російська література

Російська мова, світова література (за вибором)

4. Фольклористика

Українська мова та література

5. Мистецтвознавство

Українська мова та література

6. Літературна творчість

Українська мова та література

ІІ. Мовознавства

1. Українська мова

Українська мова та література

2. Російська мова

Російська мова

3. Китайська мова

Китайська мова

4. Іспанська мова

Іспанська мова

5. Англійська мова

Англійська мова

6. Німецька мова

Німецька мова

7. Французька мова

Французька мова

ІІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

 


 

 

4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

5. Педагогіка

Українська мова та література

6. Журналістика

Українська мова та література

IV. Історії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Всесвітня історія

Історія України

V. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

3. Кліматологія та метеорологія

Географія

4. Гідрологія

Географія

VІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)

2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)

VІІ. Комп’ютерних наук

1. Комп’ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

 


 

VIІІ. Математики

 

1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

X. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

XI. Хімії та біології

 

 

1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика

(за вибором)

5. Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

6. Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

7. Хімія

Хімія

ХІI. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, математика

(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, математика

(за вибором)

* БАЗОВА ДИСЦИПЛІНА – це предмет, із якого учні повинні написати контрольну роботу!

Графік проведення І (загальноміського) етапу конкурсу-захисту робіт МАН – 2015р.

Відповідно до  наказу управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 06.01.2015р. № 9 «Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2014-2015 н. р.»  І (загальноміський) етап конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів МАН у 2015 році проходитиме:

 

27 січня 2015 року            відділення історії; наук про Землю; філософії та  суспільствознавства; літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства.

Зала засідань МЦНТТУМ, вул.Івасюка, 38а (секції «Історія  України», «Історичне краєзнавство», «Всесвітня історія»; «Географія та ландшафтознавство», «Гідрологія», «Кліматологія та метеорологія»; «Правознавство», «Соціологія», «Філософія», «Теологія, релігієзнавство та історія релігії», «Педагогіка», «Журналістика»; «Українська література», «Фольклористика», «Мистецтвознавство», «Літературна творчість»; «Українська мова»);

 

29 січня 2015 року   відділенняхімії та біології; екології та аграрних наук; фізики та астрономії; економіки; математики; технічних наук; комп’ютерних наук.

 

Зала засідань МЦНТТУМ, вул.Івасюка, 38а  (секції «Загальна біологія», «Біологія людини», «Зоологія, ботаніка», «Медицина», «Валеологія», «Психологія», «Хімія»; «Екологія», «Охорона довкілля та раціональне природокористування», «Ветеринарія та зоотехнія»; «Теоретична фізика»; «Економічна теорія та історія економічної думки», «Мікроекономіка та макроекономіка»; «Математика», «Науково-технічна творчість та винахідництво» (архітектура і дизайн); «Internet-технології та WEB дизайн»).

 

Початок захисту о 10.00.

 

 

Адміністрація Івано-Франківської Малої академії наук

учнівської молоді

Зразок оформлення титульного аркуша

ЗРАЗОК оформлення титульного аркуша_1

ЗРАЗОК оформлення титульного аркуша_2

Про Різдво

Різдво колише чарівною паличкою над цим світом, і ось, все стає більш м’яким і красивим.
Норман Вінсент Піл

Наказ_Обласний_Про І та ІІ етапи конкурсу-захисту наукови робіт МАН – 2015

Наказ_обласний_ МАН_І та ІІ етапи конкурсу_2015р.