Архіви

Методичний посібник_Шлях до науки-крок у майбутнє

Верстка_Методичний посібник_МАН

Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт учнів МАН України, надані Інститутами НАН України

Секція теології, релігієзнавства та історії релігії:

Природа молодіжної (підлітково-дитячої) релігійної свідомості.

Історія окремих парафій, ікон, священиків, храмів.

Зміна релігійності українського народу (рівень, тенденції).

Взаємодія громад різних  конфесійних орієнтацій на місцевому рівні  

 

Секція географії та ландшафтознавства:

Ландшафти сільської (селищної) ради, міста, району, області, окремих природних регіонів.

Фізико-географічне районування України та її окремих регіонів.

Геоекологічний стан окремих природних компонентів та ландшафтів у цілому у межах села, сільської (селищної) ради, міста, району, області.

Оптимізація просторової структури природокористування на території сільської (селищної) ради, району, області.

Форми похованого рельєфу в межах міста (села) (назва населеного пункту).

Палеогеографічні умови часу утворення корисних копалин в межах міста (села) (назва населеного пункту).

Картографування стану природного середовища у межах населених пунктів України.

 

Секція медицини:

Патологічні процеси, що відбуваються під час порушення провідності в нервовій системі.

Дослідження механізмів імуногенних порушень діяльності серцево-судинної системи.

 

Секція зоології та ботаніки

Дослідження ролі різних елементів мінерального живлення рослин.

Вивчення впливу низької температури на нехолодостійкі рослини (наприклад кукурудзу, горох, томати).

Вивчення впливу високої температури на рослини.

Вивчення впливу посухи на рослини.

Дослідження росту і розвитку рослин.

Цитогенетичне вивчення впливу харчового концентрату на клітини меристеми корінців цибулі ріпчастої.   

Мітогенна і мутагенна дія мікрохвильового випромінювання на кореневу меристему Allium сера L.

Дія солей важких металів на цитологічні показники у клітинах кореневої меристеми.

Аналіз хромосомних аберацій в корінцях цибулі ріпчастої як тест на забруднення довкілля.

 

Секція хімії:

Іммобілізація амілази, уреази, феропоксидази у кремнеземні носії, синтезовані золь-гель методом.

Культивування джерел ферментів.

Синтез каталізатора для розкладу органічних відходів.

 

Секція англійської мови:

Вплив англійської мови на українську та інші  мови світу на сучасному етапі.

Слова англомовного походження в українській мові.

Порівняльна характеристика англійських та українських прислів’їв і приказок.

Звертання в українській та англійській мовах.

Особливості англійської мови у США.

 

Секція мистецтвознавства:

Творчий портрет митця (забуті імена, раніше заборонені постаті, персоналії діаспори (колишні мешканці регіону, містечка, села), відомі особи місцевого значення).

 

Секція української літератури: 

Теоретичні погляди українських романтиків (М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров).

Літературно-критичні погляди українських літературознавців (на вибір: М. Драгоманов, І. Франко, М. Євшан, М. Зеров, Ол. Білецький, Л. Білецький, Д. Чижевський, І. Айзеншток, Б. Гудзій, Ю. Шевельов, І. Костецький, Г. Грабович).

Розвиток романного мислення упродовж ХХ століття.

Київський літературний текст.

Жінка і побут у літературі.

Популярна культура і література – жанри й типи оповідей: роман, детектив, бойовик, комікс.

Кіно та література. Проблеми інсценізації літературних творів.

Пейзаж у творчості українських письменників.

Міфопоетика та її місце у літературній творчості (Т. Шевченко, П. Тичина, Є. Маланюк та ін.).

Постмодерністський роман в українській (російській, польській, сербській) літературі.

Літературний ринок і питання популярності сучасного письменника.

Літературний канон і його зміна: історико-теоретичні аспекти.

Соцреалістичний канон та його виявлення у творчості радянських письменників.

Теоретичні концепції літературного модернізму (авангардизму, постмодернізму).

 

ДЖЕРЕЛО:   http://man.gov.ua/ua/resource_center/

 

 

 

Орієнтовні теми науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Орієнтовні напрями і теми науково-дослідницьких робіт учнів МАН України, надані Інститутами НАН України.

Шановні друзі!!! Матеріали із даної теми читайте, натиснувши вище на рядок-посилання!!!

Орієнтовна тематика робіт_Псилологія_Хімія

Тематика робіт_Психологія_Хімія

Орієнтовна тематика робіт_Українська мова

Тематика -Українська мова

Орієнтовна тематика робіт_Українська література

Тематика робіт_Українська література

Орієнтовна тематика робіт_Право

Тематика робіт_Право

Орієнтовна тематика робіт_Історія України

Тематика робіт_Історія України

Орієнтовна тематика робіт_Економіка

Тематика робіт_Економіка

Орієнтовна тематика робіт_Математика

Тематика робіт_Математика